Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

เผยเทคนิคการทำโมเดลจากประสบการณ์ตรงสำหรับน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ตอนที่ 0 เกริ่นนำเผยเทคนิค รับทำโมเดล

เนื่องจากทางเราเป็นบริษัทผลิตโมเดลและได้มีน้องๆนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

และ คณะด้านการออกแบบต่างๆให้ความสนใจและติดต่อสอบถามการสั่งทำโมเดลเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ทางบริษัทเราไม่มีนโยบายในการรับทำงานให้นักศึกษาโดยทางเราต้องการให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้และ

ได้รับทราบถึงกระบวนการออกแบบอย่างครบถ้วนเพราะว่าการทำโมเดลนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง

ในการออกแบบสำหรับใช้ในการเช็ครูปทรง การผลิต หรือ การใช้งาน เพื่อแก้ไขสิ่งที่เราออกแบบมานั้นให้

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้น้องๆได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวน้องๆนักศึกษาเอง

ภายในอนาคต ทางเราจึงนำเทคนิคในการทำโมเดลที่ได้สั่งส่มประสบการณ์มาเป็นความรู้ให้แก่น้องๆ

นักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาเรียนหรือการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า

ได้ทั้งนี้ถ้าหากต้องการปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อเรามาได้ที่