Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

เผยเทคนิค รับทำโมเดลจากประสบการณ์ตรงสำหรับน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ตอนที่ 4 การทำแบบโมเดลและการวางแผนการประกอบงานโมเดล

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำโมเดลไม่ใช่ขั้นตอนการประกอบให้งานเรียบร้อยหรือการทำสีให้สวยงามแต่ขั้นตอนที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นคือขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานโมเดลและการวางแผนการประกอบงานโมเดล เพราะอะไรขั้นตอนนี้ถึงสำคัญมากที่สุด เพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราสามารถวางแผนการประกอบงานและวางแผนการทำงานทำให้สามารถทำงานออกมาได้เสร็จตามเวลาที่กำหนดรวมถึงเป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานว่าอะไรควรทำก่อนหรืออะไรควรทำทีหลัง เช่น การแยกพ่นสีก่อนการประกอบชิ้นงาน การออกแบบให้ชิ้นงานสามารถประกอบได้ง่าย ในที่นี้เราจะมา บอกเทคนิคการออกแบบชิ้นงานและการวางแผนก่อนการทำงานโมเดลเบื้องต้นกันครับการถอดแบบโมเดลจากภาพ Sketch บนกระดาษ หลังจากที่เรา Sketch งานและสรุปแบบเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนวางแผนก่อนการทำโมเดลกันเลยครับ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างแรกคือ รูปทรงเราต้องพิจารณาดูว่ารูปทรงที่เราได้ออกแบบนั้นจะใช้วิธีการแบบไหนในการขึ้นรูป โดยเราจะยกตัวอย่างการทำโมเดลพลาสติกให้ชมเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับ

ขั้นตอนที่ 1 นำแบบ Sketch ภาพมาขึ้นรูปในโปรแกรมออกแบบสามมิติ

ขั้นตอนที่ 2 เราต้องแบ่งสี่ของโมเดลเพื่อวางแผนว่าต้องแยกชิ้นส่วนในการทำสี่พ่นทั้งหมดกี่ส่วน

ขั้นตอนที่ 3 เรามาดูกันว่าแต่ละชิ้นส่วนควรจะขึ้นรูปด้วยวิธีการแบบไหน

แบบชิ้นส่วนที่ถูกแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยเพื่อทำไฟล์สำหรับเครื่องเลเซอร์คัต ( ไฟล์ Vector )

      จากภาพเราจะเห็นว่าชิ้นส่วนของงานแต่ละชิ้นมีลักษณะเป็นแผ่น เราจึงเลือกวิธีการที่เหมาะสม

ที่สุดในการขึ้นรูปนั่นคือ การใช้เลเซอร์คัตตัดพลาสติก ( เครื่องตัดเลเซอร์แต่ละเครื่องจะมีลักษณะ

การเขียนไฟล์งานที่แตกต่างกันไป โดยส่วนมากจะเป็นไฟล์ Vector ) จากนั้นนำมาประกอบให้เป็น

ชิ้นงานและทำสีตามที่ได้ออกแบบไว้ ในการทำไฟล์ประกอบงานเราต้องคำนึงถึงการประกอบให้ดี

เพราะความเป็นจริงการประกอบชิ้นส่วนของโมเดลจะยากกว่าการทำแบบในโปรแกรมสามมิติ เช่น

เราควรจะวางแผนว่าเราจะประกอบชิ้นส่วนด้านไหนก่อนเพื่อให้งานประกอบได้ง่ายและเรียบร้อยขึ้น

หรือจะใช้พลาสติกความหนาขนาดไหนในการประกอบงานโมเดล

  น้องๆ หลายคนอาจจะมีคำถามที่ว่าโปรแกรมสามมิติใช้โปรแกรมอะไรทำ เราสามารถใช้โปรแกรม

ได้ทุกโปรแกรมตามแต่ความถนัดส่วนบุคคลเลยครับ แต่สิ่งที่อยากให้น้องๆได้รับจากบทความนี้คือหลัก

การและการพลิกแพลงการทำโมเดล ซึ่งใจความสำคัญของโมเดลนั่นคือการออกแบบให้ความเป็นจริง

เราทำงานได้ง่ายขึ้น อาจจะเป็นการผสมผสานหลายเทคนิคเข้าด้วยกัน แรกๆอาจจะยากหน่อยสำหรับ

น้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำโมเดลแต่พอเริ่มทำไปสักพักเราจะเริ่มจับทางและมองรูปทรงออกว่าเราควรจะ

วางแผนวิธีการประกอบงานโมเดลยังไงให้ง่ายและรวดเร็วต่อตัวเราเอง หรือหากต้องการส่งแบบเพื่อ

มาปรึกษาเรื่องการทำโมเดลสามารถติดต่อมาได้ที่ https://www.facebook.com/maya.studio.model