Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

เผยเทคนิค รับทำโมเดลจากประสบการณ์ตรงสำหรับน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ตอนที่ 5 การผลิตชิ้นส่วนโมเดลด้วยเครื่องจักร

เนื่องจากตอนที่แล้วมีน้องๆ เข้ามาถามถึงการผลิตชิ้นส่วนโมเดลว่าจะทำด้วยวิธีการไหนได้บ้างในตอนที่ 5 นี้เราจะมาเผยแพร่กระบวนการผลิตชิ้นส่วนที่ทางบริษัทเราใช้ผลิตงานโมเดลให้ลูกค้าในปัจจุบันให้รับทราบเพื่อเป็นความรู้แก่น้องๆกันครับ หลังจากที่เราออกแบบโมเดลด้วยโปรแกรมสามมิติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะมาดูวิธีการผลิตชิ้นส่วนโมเดลด้วยเครื่องจักรกันครับ เพราะอะไรถึงต้องใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วน เพราะว่าชิ้นส่วนที่ได้ออกมาจะมีความแม่นยำในการผลิตชิ้นส่วนออกมาตามไฟล์งานที่เราได้ออกแบบไว้ทำให้การประกอบงานง่ายและงานโมเดลที่ออกมาจะถูกต้องตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาด ( Error ) จะน้อย โดยในบทความนี้เราจะบอกถึงหลักการทำงานคร่าวๆของเครื่องจักรที่ทางบริษัทเราใช้งานอยู่ครับ

 1. การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเลเซอร์คัท หลักการทำงานของเครื่องคือจะมีแหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์ที่เรียกว่าหัวฉีดเลเซอร์เคลื่อนที่เป็นแกน X และ แกน Y ( แนวตั้งและแนวนอน ) โดยหัวฉีด

เลเซอร์จะเคลื่อนที่ตามเส้น Vector จากไฟล์คอมพิวเตอร์ สามารถตัดชิ้นงานได้หลายวัสดุเช่น

ไม้ พลาสติก พลาสวูด ทั้งนี้แล้วแต่รุ่นและยี่ห้อของเครื่อง การตัดงานเลเซอร์จะมีคลองร่องใน

การตัดเลเซอร์ประมาณ 0.25 mm ดังนั้นเวลาการเขียนไฟล์สำหรับตัดเลเซอร์จะต้องเผื่อไว้ด้วย

เพราะไม่งั้นจะเกิดความผิดพลาดในการประกอบงานได้ครับ

  2. การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC หลักการทำงานของเครื่องจะเหมือนกับเครื่องเลเซอร์คัท

แต่แตกต่างกันที่เครื่อง CNC จะสามารถเดินในแกน Z ( แนวดิ่ง )ได้ด้วย โดยลักษณะการทำงานคือ

การใช้หัวสว่าน ( Milling ) งานที่ได้ออกมาจึงมีความเรียบร้อยของขอบชิ้นงานน้อยกว่าชิ้นงานที่ตัด

ด้วยเครื่องเลเซอร์คัทดังนั้นต้องวางแผนให้ดีว่างานโมเดลของเราเหมาะสมกับการใช้เครื่องแบบไหน

เคลื่อนที่ตามไฟล์งาน สามารถตัดชิ้นงานได้หลายวัสดุเช่น ไม้ พลาสติก โฟม พลาสวูด และวัสดุอื่น

ตามแต่รุ่นและยี่ห้อของเครื่องด้วยครับ

3. การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM หลักการทำงานของเครื่องคือการหลอม

ละลายพลาสติก ( พลาสติกมีหลายชนิดเช่น ABS PLA และชนิดอื่น ) ให้กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออก

มาเป็นเส้นผ่านหัวฉีด ( Nozzle ) วาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉีดออกมาเป็นรูปร่างในแกนระนาบ

( แกน X และ แกน Y ) เมื่อเสร็จหนึ่งชั้นจะเครื่องจะพิมพ์ชั้นต่อไปเรื่อยๆซ้อนทับกันไปเป็นเลเยอร์ตาม

ความสูงของไฟล์งานที่เราสั่งพิมพ์ โดยผิวของชิ้นงานที่ได้ออกมาจะเป็นเลเยอร์ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ

สามารถทำให้เรียบด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การนำน้ำยามาทาให้เรียบ การอบด้วยน้ำยา Acetone

การขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายและทาด้วยน้ำยาเชื่อมพลาสติก และเทคนิคอื่นๆอีกมากมาย

   4. การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ SLA มีหลักการทำงานคือการฉายแสงเลเซอร์

ไปยังเรซิ่นที่ไวต่อแสง( Photo-sensitive Resin )และแข็งตัวเมื่อโดนแสงที่ย่านความถี่เฉพาะตัว

เรซิ่นจะแข็งตัวเป็นก้อนพลาสติก เครื่องจะฉายแสงเลเซอร์ใส่เรซิ่นไวแสงทีละชั้นไปเรื่อยๆหลายร้อยชั้น

จนขึ้นรูปออกมาเป็นชิ้นงานตามไฟล์งานคอมพิวเตอร์ โดยการพิมพ์ด้วยเครื่อง SLA จะมีความละเอียดที่

สูงกว่าการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM เพราะการใช้แสงเลเซอร์มีความละเอียดกว่าการฉีด

ด้วยหัวฉีดพลาสติก แต่ข้อเสียคือสามารถพิมพ์ได้แต่ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กเท่านั้นและราคาของวัสดุที่ใช้

พิมพ์มีราคาที่ค่อนข้างสูง

 ตัวอย่างชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่อบพิมพ์สามมิติระบบ SLA

         การเลือกใช้เครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วนโมเดลให้เหมาะสมกับงานนั้นสำคัญมากเพราะแต่ละ

เครื่องจักรมีข้อจำกัดในการทำงานที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่อง หากเราเข้าใจถึงหลักการทำงาน

ของเครื่องจักรได้ดี จะช่วยให้เราสามารถวางแผนและพลิกแพลงการทำงานโมเดลได้ดียิ่งขึ้น

อีกทั้งการใช้เครื่องจักรมาช่วยในการทำงานนั้นจะช่วยประหยัดเวลาและประหยัดแรงในการทำงานได้อีกด้วยครับ

หากน้องๆเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องจักรแต่ละชนิดแล้วรับรองว่าจะสนุกกับการทำงานโมเดลอย่างแน่นอนครับ